دوشنبه 8 خرداد 1402

امین مغانی


سمت سازمانی:کارشناس حراست , کارشناس امور حقوقی، ارزیابی عملکرد، بازرسی و پاسخگویی به شکایات

  • 44662095
  • https://khodafarin.ostan-as.ir/PChart/3/12/