پرتال استانداری آذربایجان شرقی
تاریخ : دوشنبه 23 دي 1398
کد 704

در جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان خداآفرین مطرح شد

اختصاص ۸ میلیارد و ۲۵۰ میلیون ریال اعتبار برای پروژه های روستاهای فاقد دهیاری وعشایری شهرستان خداآفرین

جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان با موضوع توزیع اعتبارات روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری به ریاست فرماندار خداآفرین مهندس امیری راد و با حضور معاون مدیر کل امور روستایی و شورا های استانداری دکتر مرندی برگزار گردید
فرماندارخداآفرین با اشاره به نگاه ویژه دولت تدبیر وامید به روستاها گفت : در سالجاری مبلغ ۲میلیارد ریال برای پروژه های روستاهای فاقد دهیاری و ۶ میلیارد ۲۵۰میلیون ریال نیز مناطق عشایری شهرستان اعتبار تخصیص یافته است .


به گزارش روابط عمومی فرمانداری خداآفرین ,مهندس امیری راد در جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان به محوریت توزیع اعتبارات روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری با اشاره به اینکه درسالهای گذشته برای مناطق عشایری اعتبارات تخصیص نیافته بودگفت : با پیگیریهای انجام شده اعتبارات روستاهای عشایری شهرستان امسال واریز شده است .فرماندارخداآفرین افزود: اعتبارات روستاهای فاقد دهیاری ومناطق عشایری شهرستان با الویت اجرای پروژه های آب ,راه ومطالعه طرح هادی هزینه خواهد شد .

معاون مدیر کل امور روستایی وشوراهای استانداری نیز دراین جلسه با بیان اینکه قبل از دولت تدبیر وامید روستاهای فاقد دهیاری بدون اعتبار وامکانات بودبر رعایت استاندارهای لازم واستعلام از دستگاهها در اجرای پروژه ها تاکید کرد.

مرندی درادامه با تاکید بر هزینه اعتبارات در اجرای پروژه های مهم وتاثیر گذار در روستاها گفت : اعتبارات مربوط به روستاهای فاقد دهیاری ومناطق عشایری صرفا در همان مناطق هزینه شود .
  • نوشته شده
  • در دوشنبه 23 دي 1398
  • توسط کاربر روابط عمومی خدآفرین